X
تبلیغات
محمد صبوری
مطالب تخصصی مهندسی آب

                             

مدل QUAL2Kيك مدل يك بعدي است كه رودخانه را در طول خود از نظر كيفي شبیه سازي مي كند.

مدل QUAL2K آخرین مدل از سریهای مدل QUAL میباشد که قابلیت انجام تجزیه و تحلیل عدم قطعیت را دارا میباشد.این مدل میتواند معادلات مربوط به رودخانه ها را هم در شرایط دایمی و هم شبه دینامیکی حل کند.

                          


+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 21:4  توسط محمد صبوری  | 

                   

  ، visual MODFLOWيک کد کامپيوتري و مدل رياضي سه بعدي است که به زبان فرترن 77 در سال 1994 توسطAWHARBAUGH و توسط سازمان زمين شناسي ايالات متحده منتشر شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 20:52  توسط محمد صبوری  | 

                         

رم افزار Fluent یكی از نرم افزارهای صنعتی مشهور می باشد كه دارای قابلیت های فراوانی است. این نرم افزار قابلیت مدلسازی جریانهای دو و سه بعدی را داراست. برای استفاده از این نرم افزار ابتدا توسط یك نرم افزار كمكی مانند Gambit یا Mechanical Desktop هندسه جریان مشخص می گردد و عمل مش بندی نیز صورت می گیرد. نرم افزار Fluent از خروجی نرم افزار Gambit استفاده مینماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 20:32  توسط محمد صبوری  | 

                                    

نرم افزاریک Flow-3D مدل مناسب برای مسائل پیچیده سیالات می باشد، كه دارای بازه كاربرد وسیعی است. این برنامه برای جریان های سه بعدی غیر ماندگار كه دارای سطح آزاد و هندسه پیچیده هستند كاربر دارد. این نرم افزار از روش احجام محدود در شبكه بندی با ساختاراستفاده  می نماید. به لحاظ استفاده از روش احجام محدود در یك شبكه منظم، شكل معادلات گسسته شده مورد استفاده نظیر معادلات گسسته شده در روش  تفاضل محدود می باشند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 20:27  توسط محمد صبوری  | 

                                   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 20:8  توسط محمد صبوری  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 19:58  توسط محمد صبوری  | 

                                  

جمع‌آوری آب  به کلیه عملیاتی اطلاق می‌گردد که در حوضه‌های آبگیر برای افزایش رواناب انجام می‌گیرد. در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک، بخش عمده از آبی که به درون خاک نفوذ می‌کند یا از راه تبخیر مسقیما هدر می‌رود یا از راه تعرق توسط گیاهانی که از نظر اقتصادی بی‌فایده هستند به مصرف می‌رسد. برای مثال؛ در حوضه رودخانه‌های کلرادوی آمریکا، کمتر از 6% بارندگی به صورت جریان رودخانه‌ای ظاهر می‌شود. ثابت شده است که استفاده از گیاهان به عنوان راه‌حلی برای افزایش جریان رودخانه‌ای موثر می‌باشد و ممکن است انتظار داشت که این روش بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 19:37  توسط محمد صبوری  | 

باروری ابرها نوعی رفتار هوشمندانه با ابرها و سیستمهای ابری در جهت افزایش بارش در ابرهایی است كه فرایندهای بارش در داخل آنها در حال شكل‌گیری و اجرا است. به عبارت دیگر تولید باران با استفاده از هرعمل مصنوعی كه با تحریک و تغییر در فرآیندهای درونی ابر همراه‌است، باروری ابر نامیده می‌شود.معمولاً باروری ابرها با اضافه‌کردن موادی خاص به‌نام عامل‌های باروری انجام می‌شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 19:32  توسط محمد صبوری  | 

              

اثر مغناطیس  روی آب  به  طور اتفاقی  توسط  دانشمندان روسی مشاهده شد.حرکت آب درداخل لوله ها باعث رسوب املاح روی جدار لوله ها  گشته ، ضمن کاهش  سطح مقطع لوله ها  وافزایش افت انرژی ، عبور آب داخل  لوله ها را  مختل  می کند . آنها دریافتند  که آب مغناطیس  شده  جرم داخل لوله ها را پاک و از رسوب مجدد روی جدار لوله ها جلوگیری می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 19:25  توسط محمد صبوری  |